Przejdź do treści

   Przyjęcie do zabiegu operacyjnego


Pacjentki kierowane do Klinicznego Centrum do zabiegów ginekologicznych i operacji ginekologicznych konsultowane są w ramach działań Izby Przyjęć w Gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Rejestracja do zabiegów odbywa się w poniedziałek od 9:30 - 13:30, w środę 9:30 do 13:30 i w piątek 9:30 do 12;00. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77 454 54 01 wew. 661 lub 77 434 06 61.

Zakres badań jest ustalany przy pierwszej konsultacji, w trakcie której wyznacza się termin przyjęcia do zabiegu.

W trakcie pierwszej konsultacji zostanie pani poinformowana o:

- konieczności regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do wcześniejszej aktywnośc iminimum 30 minut dziennie przez 2 tygodnie przed operacją!

- zakazie picia alkoholu i palenia tytoniu na kilka tygodni przed operacją!

- oceniony zostanie stan pani odżywienia (wywiad żywieniowy) wg specjalnej skali

- otrzyma pani dokładne zalecenia żywieniowe, dotyczące okresu poprzedzającego pobyt w szpitalu, które będą istotne dla przebiegu operacji oraz leczenia!

Aby planowany zabieg operacyjny przebiegł pomyślnie, do operacji należy przygotować się już w domu:

- na 2-3 dni przed zabiegiem należy spożywać pokarmy lekkostrawne,

- przyjmować płyny w postaci wody mineralnej, niegazowanej (ok. 2 litry dziennie),

- w dniu zgłoszenia się do Klinicznego Centrum należy zjeść rano lekkie śniadanie i zażyć własne leki, przyjmowane w godzinach rannych,

Należy zabrać ze sobą do szpitala:

- posiadaną dokumentację medyczną, wyniki badań, w tym cytologię i USG,

- pobierane leki własne w oryginalnych! opakowaniach i z aktualną datą ważności,

- 2-3 koszule nocne, szlafrok, pantofle, ręczniki oraz klapki pod prysznic, podpaski

- 2-3 litry wody niegazowanej, kubek, sztućce.

Wartościowe rzeczy najlepiej pozostawić w domu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za własność pacjenta (niepozostawioną w depozycie).

 

Przed przyjściem do szpitala należy wykonać kąpiel całego ciała i włosów!

Paznokcie u rąk i stóp powinny być czyste, krótko obcięte i bez lakieru.

Informacje o stanie zdrowia pacjentek udzielane są codziennie (w dni robocze) przez ordynatora oddziału Ginekologiczno - Położniczego

 

Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską nie udziela się informacji telefonicznie.

Personel nie udziela informacji o pobycie pacjentki w oddziale.

Personel nie informuje o numerze sali, w której przebywa pacjentka.

Pacjentki informują rodziny i znajomych o sali, w której przebywają.

Wypisy pacjentek z oddziału Ginekologiczno-Położniczego odbywają się codziennie w godzinach 10.00 -14.35 (dni robocze)

Wyniki badań po zabiegach operacyjnych należy odebrać po ok. 14 dniach od dnia wypisu w gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Kontrola pooperacyjna do 30 dni po wypisie (dane te są zapisane w wypisowej Karcie Informacyjnej).

 

Zalecane godziny odwiedzin od 11.00 -19.00.

Jedną pacjentkę mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby, w odcinku pooperacyjnym 1 osoba w godzinach 11.00-17.00, po uzgodnieniu z personelem medycznym.

 

Odwiedziny w szpitalu nie powinny naruszać organizacji pracy Klinicznego Centrum i zasad higieny szpitalnej.

Dzieci poniżej 7 roku życia nie powinny być wprowadzane do oddziału.

 

Przydatne numery telefonów:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu                                    77 4545401 

Izba Przyjęć                                                                                                                                  wew. 400, 401

Ordynator Oddziału Gin.- Poł  dr n.med. Marek Chowaniec                                                   77 4417612 lub wew. 151

Sekretariat oddziału                                                                                                                    wew. 150

Lekarze gin-poł GP– Ginekologia                                                                                              wew. 165

Pielęgniarki i położne GP – Ginekologia                                                                                  wew. 131, 157

Pielęgniarki i położne GP – Ginekologia, odcinek pooperacyjny                                          wew. 130

 

więcej informacji na stronie: www.ginekologia.opole.pl

 

Pacjent ma prawo do:

- uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej;

- uzyskania rzetelnej informacji o stanie zdrowia, sposobach leczenia i rokowaniu;

- wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po   uzyskaniu informacji pomocnej w podjęciu decyzji;

- wglądu we własną dokumentację medyczną;

- uzyskania informacji na temat ciągłości leczenia w Klinicznym Centrum oraz innych placówkach medycznych;

- otrzymania informacji oraz wyrażenia zgody lub odmowy, jeżeli w trakcie leczenia Kliniczne Centrum zamierza wykonywać czynności w celach dydaktycznych lub naukowych;

- poufnego traktowania wszelkich informacji jego dotyczących;

- życzliwości, szacunku i zrozumienia oraz zachowania intymności;

- zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia;

- dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby bliskie;

- ulgi w cierpieniu w stopniu, na jaki pozwala aktualny stan wiedzy oraz godnego traktowania w terminalnej fazie życia;

- osobistego lub telefonicznego kontaktu z osobami bliskimi;

- opieki duszpasterskiej;

- wypisania z Klinicznego Centrum na własną prośbę;

- składania skarg i wniosków.

 

Pacjent ma obowiązek:

- przestrzegania ustalonego z lekarzami sposobu leczenia;

- stosowania się do poleceń personelu Klinicznego Centrum;

- przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń;

- przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Klinicznego Centrum;

- przestrzegania bezwzględnego zakazu opuszczania terenu szpitala w trakcie hospitalizacji.

 

Skargi, wnioski, uwagi, zażalenia, pochwały można składać do:

 Dyrektora Klinicznego Centrum p. Edwarda Puchały                                                   774340634   lub  774545401 w.410

 Pełnomocnika ds. Pacjentów Klinicznego Centrum p. Elżbiety Chowaniec                 774545401 w.wew. 404  lub  +48 533 722 106  

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:50:30)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-02-15 09:18:07)